ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 6) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับเฉพาะประเภททั่วไป

สมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคปกติ รอบที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคปกติ รอบที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป /โควตา ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาสอบ และสถานที่สอบ ตามประกาศแนบท้ายนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และเรียนวันธรรมดา ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และเรียนวันธรรมดา (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สมัครภาคปกติ รอบที่ 4 ครั้งที่ 3

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลำดับสำรอง ภาคปกติ รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 ให้มารายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 พร้อมกันทั้ง 2 แห่ง


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม