ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 5) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับเฉพาะประเภททั่วไป

สมัครเรียน

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และเรียนวันธรรมดา ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และเรียนวันธรรมดา (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบ ภาคปกติ รอบที่ 4

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดสอบนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป /โควตา มหาวิทยาลัยประกาศผลการการสอบวัดแวว และหรือสัมภาษณ์ พร้อมวันเวลา และสถานที่รายงานตัว ตามประกาศแนบท้ายนี้

ตรวจสอบผลการสอบ