ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และประเภทโควตา

สมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคปกติ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป /โควตา ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาสอบ และสถานที่สอบ ตามประกาศแนบท้ายนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 [สาขาวิชาลำดับสำรอง]

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 [สาขาวิชาสำรอง] ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป /โควตา ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาสอบ และสถานที่สอบ ตามประกาศแนบท้ายนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร