ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับเฉพาะประเภททั่วไป

สมัครเรียน

แจ้งรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สมัครภาคปกติ รอบที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลำดับสำรอง ภาคปกติ รอบที่ 2 (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีรายชื่อสำรอง) ให้มารายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งการรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สมัครภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไปแล้วนั้น หากนักศึกษาคนไหนที่สอบผ่านแล้ว และยังไม่ได้มารายงานตัว (ยกเว้นสายครู 5 ปี) สามารถมารายงานตัวเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 028901801 ต่อ 6012-6013