ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันจันทที่ 4 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม